Szybki formularz Potrzebujesz szybkiego transportu?!

Informacja


Informujemy, że firma TRANSPOST LOGISTYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Numer umowy: POIR.03.04.00-30-0547/20
Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Wartość projektu: 56 232.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 56 232.00 PLN